Woonkracht10 jaarverslag 2021

’Resulteren in Vitale Coalities’; dat was de titel van ons Jaarplan 2021. We voelden aan dat het voor de opgaven die voorliggen nodig is om méér en anders samen te werken: in vitale coalities. En dat is precies wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Intern en extern.
Op deze manier hebben we resultaten bereikt om trots op te zijn. Zo zijn we ondanks de coronacrisis betekenisvol gebleven voor onze bewoners. Met ons vliegplan zijn we transparant over onze mogelijkheden. En er ligt een gedragen en ambitieus ondernemingsplan 2022 – 2026. Een ondernemingsplan dat we, op basis van onze ervaringen in 2021, vol vertrouwen de titel ‘Samen… radicaal doen wat nodig is’ meegeven.

2021 in cijfers

HART VOOR DE KLANT

2019 in cijfers Woonkracht10

Klanten waarderen onze dienstverlening

7,5

Nieuwe huurder

Status per 31-12-2021

8,1

Reparatieverzoeken

Status per 31-12-2021

7,7

Telefonisch contact

Status per 31-12-2021

7,3

Vertrokken huurder

Status per 31-12-2021

Voldoende woningen

2027

meergezins zonder lift

aantal + soort woningen

4220

eengezins

aantal + soort woningen

4640

meergezins met lift

aantal + soort woningen

GOEDE BEHEERKRACHT

2019 in cijfers Woonkracht10

Betaalbare woningen

14,2

cat. goedkoop

% totale woningbezit

65,2

cat. betaalbaar

% totale woningbezit

9,4

cat. betaalbaar hoog

% totale woningbezit

11,2

cat. duur

% totale woningbezit

Zichtbaarheid in de wijk

3

gebiedsregisseurs

Status per 31-12-2021

7

wijkbeheerders/huismeesters

Status per 31-12-2021

3

wijkconsulenten

Status per 31-12-2021

3

projectconsulenten

Status per 31-12-2021

SOLIDE VASTGOEDSTRATEGIE

2019 in cijfers Woonkracht10

Investeren in woningverbetering

4,6

nieuwbouw

uitgaven in miljoenen €

17,4

groot onderhoud

uitgaven in miljoenen €

13,6

planmatig onderhoud

uitgaven in miljoenen €

3,2

contract onderhoud

uitgaven in miljoenen €

Aandacht voor duurzaamheid

1160

stimuleringsregeling aardgasvrije woningen

totaal aantal aanvragen

143

H.I.Ambacht op
warmtenet

aantal woningen < 5 jaar aangesloten

771

papendrecht op warmtenet

aantal woningen < 5 jaar aangesloten

246

zwijndrecht op warmtenet

aantal woningen < 5 jaar aangesloten

ADEQUAAT RENTMEESTERSCHAP

2019 in cijfers Woonkracht10

Gezonde corporatie

82,5

inkomsten

in miljoenen €

70,1

uitgaven

in miljoenen €

1,5

belastingen

in miljoenen €

7,2

oper. bedrijfsresultaat

in miljoenen €

Een sociale corporatie

11089

DAEB sociaal

aantal verhuurbare eenheden

385

niet-daeb commercieel

aantal verhuurbare eenheden

PRESTATIES

Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over
'Samen Thuis Geven'.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.