Thuis Geven volgens Jan den Haak en Roel Jan Brandts

'Zorgen dat Woonkracht10 ook over tientallen jaren
nog kan investeren.'

Ronald Tijssen  & Jan den Haak

Informatiespecialisten

Datagedreven werken wordt steeds meer gangbaar in de corporatiewereld. Ook bij Woonkracht10 ontwikkelen we ons in die richting via het project datasturing. In 2021 zijn belangrijke stappen gezet. Informatiespecialisten Ronald Tijssen en Jan den Haak weten er alles van.

Een belangrijk doel van het project datasturing is om sneller en eenvoudiger betere management- en sturingsinformatie te genereren. Jan: “In 2021 zijn we verdergegaan met het ontsluiten van Tobias en andere systemen via Power BI. We kunnen nu rapporten bouwen op basis van data rechtstreeks uit de bronsystemen. Die rapporten worden geautomatiseerd samengesteld, ververst en verspreid. Collega’s hebben meer tijd voor analyses; de door henzelf bedachte interactieve dashboards komen automatisch uit Power BI. Op basis van de juiste definities, zodat we het overal in de organisatie over hetzelfde hebben.” “Dat is eigenlijk het belangrijkste, dat zaken geautomatiseerd zijn”, voegt Roel Jan toe. “Dat het niet meer handmatig hoeft, wat enorm tijdrovend is en foutgevoelig.” 

“Alle informatie komt nu automatisch uit de bronsystemen”, gaat Jan verder. “Zo krijgen we inzicht wat zonder automatisering eigenlijk onmogelijk is. Bijvoorbeeld: de prolongatie van een maandhuur, het incasseren ervan en het verwerken van andere betaalmethodes leveren iedere maand tienduizenden transacties op. Vanuit allerlei invalshoeken is dit proces inzichtelijk te maken zodat we het verder kunnen optimaliseren in het belang van de klant en van Woonkracht10. 

Informatiespecialisten gekoppeld aan procesteams
“We hebben in 2021 ook diverse managementdashboards gerealiseerd die procesteams gebruiken om te kunnen sturen en verantwoorden”, vervolgt Roel Jan. “Ons doel is natuurlijk om dashboards te maken waar behoefte aan is in de organisatie. Binnen het programma ‘Procesgericht denken, werken, sturen’ zijn procesteams bezig met procesoptimalisatie. Het is logisch om daar datasturing aan te koppelen. Bijvoorbeeld om doelstellingen te visualiseren of om te zorgen dat procesteams snel kunnen bijsturen. Daarom zijn we in 2021 gestart met het koppelen van informatiespecialisten aan de procesteams.” Jan: “In het huurincassoproces kun je als informatiespecialist bijvoorbeeld helpen door te laten zien of het aantal incasso’s dat wordt gestorneerd in de loop der tijd oploopt of afneemt en of het steeds dezelfde huurders betreft. Met die informatie kunnen de incassomedewerkers gericht actie ondernemen om het aantal storneringen zo laag mogelijk te krijgen.”

Om de informatievoorziening en -behoefte zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is er wisselwerking. Roel Jan: “Het incassoteam kan bijvoorbeeld vragen hoeveel storneringen er zijn. Om dat uit te zoeken duikt de informatiespecialist in de data en dan ziet hij bepaalde dingen. Dan komt hij terug bij het procesteam met bijvoorbeeld de vraag: zou je ook niet willen weten in welke leeftijdscategorie dat vooral voorkomt of wat het succes is met Ideal-betalingen. Die proactieve kant, daar zit vooral onze toegevoegde waarde. Want het is heel makkelijk gezegd: de medewerker vraagt, wij draaien. Maar wat de medewerker niet weet, dat vraagt hij niet.”

“Het inzicht dat we met datasturing geven, helpt medewerkers hun werk te prioriteren en tijd over te houden om maatwerk te bieden waar dat nodig is”, aldus Roel Jan. “Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een huurder door betalingsachterstand in financiële problemen komt. En breder: met dat inzicht kunnen we onze dienstverlening optimaliseren. Dat is in het belang van al onze klanten.”

Focus aanbrengen en voorspellingen doen
Over wat verder in 2021 is bereikt noemt Jan de samenwerking met andere corporaties. “Binnen A+verband zoeken we synergie met andere corporaties. Dat je niet alles in je eentje bedenkt en bouwt, maar dat je gebruikmaakt van elkaars kennis en ervaring.” Roel Jan: “Een stap verder gaat de samenwerking die Woonkracht10 zoekt met een collega-corporatie in Zwijndrecht en de gemeente. We willen onze data geanonimiseerd bundelen om zo nog beter in beeld te krijgen waar onze klanten behoefte aan hebben. Woonkracht10 wil ‘samen radicaal doen wat nodig is’. Dan moet je wel weten wat nodig is. Data helpen om focus aan te brengen, om te weten waar we staan. En data kunnen ook zeker helpen om bij nieuwe initiatieven scenario’s en simulaties te ontwikkelen waarmee je kunt voorspellen waar we met zo’n initiatief uitkomen als we het op de ene of de andere manier doen.” “Dat is eigenlijk de kracht van datagedreven werken: dat je op een aantal cruciale terreinen voorspellingen kunt doen op basis van ervaringscijfers”, vult Jan aan. “En dat je beslissingen neemt op basis van feiten. De medewerkers en hun gevoel blijven belangrijk, maar het is goed om dat gevoel te onderbouwen met data.”

PRESTATIES

Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over
'Samen Thuis Geven'.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.