Privacy statement

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de organisatie Woonkracht10 en onze website www.woonkracht10.nl en www.woonkracht10-jaarverslagonline.nl. Wij vinden het belangrijk om duidelijk en transparant te zijn over de verwerking van persoonsgegevens en cookies. Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op via www.woonkracht10.nl/contact.

1. Persoonsgegevens
Woonkracht10 verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Financiële gegevens
• Geboortedatum
• Contactgegevens
• Naam eventuele medebewoners

Verder worden de volgende indirecte persoonsgegevens opgeslagen:
• Gegevens woning
• Onderhoudshistorie woning

2. Doeleinden
Woonkracht10 gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten en dienstverlening. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of goede doelen. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de gegevens die u heeft aangeleverd, er worden geen persoonsgegevens via derden verzameld.

De volgende handelingen worden verstaan onder activiteiten en dienstverlening:
• Opmaken van huurovereenkomsten
• Uitvoeren van klantenservice
• Financiële transacties verwerken
• Beheren van huurbetalingen en eventuele achterstanden
• Het beheren en onderhouden van de woningen
• Ondersteuning bieden bij woonoverlast
• Het uitvoeren van markt- en klanttevredenheidsonderzoek
• Onderzoeken van (woon)fraude

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft de huurovereenkomst als basis. e persoonsgegevens zijn nodig zodat Woonkracht10 de huurovereenkomst goed uit kan voeren.
In bepaalde situaties is er ook een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in het geval van woonfraude of onrechtmatig gebruik. In dat geval worden uw gegevens gedeeld met gerechtelijke instanties.

3. Hoe lang blijven deze gegevens opgeslagen?
Gedurende de verhuurperiode worden alle gegevens opgeslagen. Hoewel in de AVG geen concrete bewaartermijnen worden genoemd, gelden er voor een aantal gegevens wel wettelijke bewaartermijnen. Woonkracht10 houdt zich aan de bewaartermijnen die verschillende wetgeving voor ons voorschrijft. Dit kan variëren van 2 tot 5 en soms zelfs 7 jaar na beëindiging huurovereenkomst.

4. Worden mijn gegevens gedeeld met derden?
Woonkracht10 deelt de persoonsgegevens met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld aannemers. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde NAW-gegevens van de huurders voor het maken van een afspraak. 
Ook werkt Woonkracht10 soms samen met bijvoorbeeld een zorginstelling, deurwaarder, gemeente, politie en andere ketenpartners in het kader van preventie of aanpak van huisuitzetting, woonfraude en/of overlast.
Daarnaast maakt Woonkracht 10 gebruik van een verschillende softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben (beperkte) toegang tot de persoonsgegevens zodat zij bijvoorbeeld back-ups van de gegevens kunnen maken. Met deze leveranciers zijn overeenkomsten afgesloten zodat zij zich houden aan de regels van de AVG en Woonkracht10 kunnen helpen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

5. Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?
Uw persoonsgegevens zijn bij Woonkracht10 op verschillende manieren beveiligd. Als eerste zijn alle gegevens ondergebracht bij IT systemen van professionele leveranciers. De leverancier van onze belangrijkste IT systeem is ISO27001 gecertificeerd. Dat garandeert ons dat de informatiebeveiliging op het hoogste niveau wordt geregeld. We worden op deze manier maximaal beschermd tegen digitale aanvallen van buitenaf.
Naast de nodige technische maatregelen vindt Woonkracht10 het belangrijk dat onze medewerkers op de hoogte zijn van de AVG en dat er voldoende bewustzijn is zodat medewerkers zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

6. En hoe zit het met cookies?
Bij gebruik van Woonkracht10.nl verzamelen we gegevens via cookies. Dit zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek aan een website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur (uw computer tablet en/of mobiele telefoon) worden opgeslagen. De internetbrowser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Door het inzetten van cookies wordt het gebruik van de website voor u gemakkelijker en gebruiksvriendelijker.

7. Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via www.woonkracht10.nl/contact.

Download hier de privacyverklaring Woonkracht10 versie van 27 februari 2019.

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.