Thuis Geven volgens Tycho Jansen Wethouder Zwijndrecht

'Je werkt samen om gezinnen zo goed mogelijk te helpen.'

Tycho Jansen

Wethouder van o.a. armoede en economie Gemeente Zwijndrecht

Nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en woonruimteverdeling zijn bij uitstek beleidsterreinen waarop we nauw samenwerken met gemeenten. Maar niet uitsluitend. De Zwijndrechtse wethouder Tycho Jansen, met onder andere armoede en economie in zijn portefeuille, vertelt hoe vruchtbaar de samenwerking is in het armoedebeleid en de sociale aanpak in buurten. 

“We werken steeds vaker en steeds effectiever samen met woningcorporaties. Zowel in de ondersteuning van individuele gezinnen, als in de aanpak van wijken waar sociale problematiek zich concentreert. In 2021 waren we bijvoorbeeld echt succesvol in de vroegsignalering van mensen met betalingsproblemen. Gek genoeg heeft corona hierin geholpen. Met de sociale dienst waren we al bezig om mensen met betalingsachterstanden proactief te bellen. Door corona is dat in de versnelling geraakt en uitgebreid naar bijvoorbeeld zzp’ers die thuis kwamen te zitten. In samenwerking met corporaties hebben we meer gezinnen in beeld gekregen. De toegang tot bewoners via de corporatie is soms makkelijker; de corporatie is voor veel mensen een vertrouwde partner, terwijl de gemeente ook van de controles en de regeltjes is. Anderzijds hebben wij corporaties geïnformeerd over de bredere context van gezinnen met wie wij contact hadden. Zo van: wij zijn bezig met dit gezin, het komt goed en het helpt om hen nu even respijt te geven. Daarmee werden de gezinnen gerustgesteld: wat ons huis betreft zitten we safe, we krijgen de tijd om samen met de corporatie en de sociale dienst orde op zaken te stellen. 

Goede samenwerking in het sociaal domein
Bij deze nieuwe aanpak in het sociaal domein, proactief, gericht op vroegsignalering en op het vinden van concrete oplossingen, werken we heel goed samen met Woonkracht10. En heel eerlijk, dat gaat veel verder dan de samenwerkingsafspraken die we als gemeente met woningcorporaties maken over grote doelen als het aantal woningen dat gebouwd of herontwikkeld moet worden. Dat is ook heel belangrijk, maar in het sociaal domein gaat het om snel schakelen en inspelen op de actualiteit. Dan werk je samen vanuit de bedoeling om die gezinnen zo snel en zo goed mogelijk te helpen. Met Woonkracht10 kunnen we zowel bestuurlijk als in de wijk heel snel schakelen. 

In mijn beleving is de samenwerking met Woonkracht10 heel transparant. We hebben begrip voor elkaars doelen en belangen. Dat is ook goed te zien in de samenwerking voor vitale buurten. Daarbij kijken we verder dan alleen naar het woongenot van de individuele huurder of inwoner. Een mooi voorbeeld is de huisvesting van het Leerwerkbedrijf. Met hulp van Woonkracht10 heeft deze organisatie huisvesting gekregen, centraal in een wijk. Daardoor is het heel laagdrempelig voor mensen om er binnen te lopen, ook al voelen ze zich niet fit of kampen ze met bepaalde uitdagingen. Daarmee voegt het echt iets toe voor de buurt. Het is heel fijn om in Woonkracht10 een partner te hebben die meedenkt en precies weet in welke buurt zoiets zinvol is. 

Kennis van de buurt 
Het winkelplein Kort Ambacht is een ander voorbeeld. In dit wijkwinkelcentrum was sprake van leegstand en verrommeling, waardoor het aanbod voor de dagelijkse boodschappen terugliep. Dat is niet goed voor de wijk. Als gemeente zijn we samen met de winkeliers en een projectontwikkelaar gaan kijken: wat kunnen we doen? Om tot een plan te komen dat het meeste betekent voor de wijk, hebben we ook Woonkracht10 erbij betrokken. Woonkracht10 participeert niet in het project maar brengt haar kennis van de buurt in. Met de praktische expertise van Woonkracht10 stonden wij als gemeente veel steviger in de gesprekken met de projectontwikkelaar over het belang van de gemeenschap, de wijk.

Wat ‘samen radicaal’ betreft mag die informatie-uitwisseling nog wel intensiever. Niet alleen naar aanleiding van een concreet project, maar eerder al, om te bepalen hoe het in buurten en wijken gaat. Daarbij kunnen we ook steeds meer gebruikmaken van open data en de koppeling van informatie. Natuurlijk met bescherming van de privacy. Door data te combineren kunnen we nu bijvoorbeeld al voorspellen in welke wijken als eerste problemen ontstaan door de hogere energieprijzen. Is dat in een wijk met veel corporatiewoningen, dan kunnen we in gesprek hoe we daarop kunnen anticiperen. Door data goed te delen, er de juiste analyses op los te laten, kunnen we heel gericht kijken wat er gebeurt. En daarmee met elkaar slimmere keuzes maken.” 

PRESTATIES

Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over
'Samen Thuis Geven'.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.