Thuis Geven volgens Paul van Hattem en Ilona van den Boogaard GGD Zuid-Holland Zuid

'Ieders expertise benutten om succesvol te zijn
voor kwetsbare mensen.'

Ilona van den Boogaard & Paul van Hattem

Teamleider & clustermanager/
plaatsvervangend directeur
GGD Zuid-Holland Zuid

Met overtuiging droeg Woonkracht10 in 2021 haar steentje bij aan de agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen. We vinden het belangrijk in onze buurten ruimte te bieden aan mensen met een kwetsbaarheid. De GGD is voor ons een belangrijke partner om dit in goede banen te leiden. Ilona van den Boogaard, teamleider, en Paul van Hattem, clustermanager/plaatsvervangend directeur bij de GGD ZHZ, vertellen dat dit andersom ook zo is.

Zorgen dat kwetsbare mensen een woning krijgen en die ook behouden. Dat is kort gezegd wat de GGD wil bereiken in samenwerking met Woonkracht10 en andere corporaties, maar ook met gemeenten, sociale teams en zorgpartijen. Paul: “Als wij succesvol willen zijn voor kwetsbare mensen, moeten we ieders expertise benutten. Corporaties hebben een belangrijke signaleringsfunctie.” Ilona licht toe: “Als een corporatiemedewerker bij een intakegesprek het gevoel heeft dat met een kandidaat-huurder iets aan de hand is, kan de corporatie ons inschakelen. Wij gaan in onze database na of diegene bij ons bekend is. Is dat het geval, dan gaan we met de corporatie en de betreffende persoon in gesprek over de voorwaarden waarop de woning gehuurd kan worden. Wat ook vaak voorkomt: als iemand op sociaal/psychische gronden een voorrangsverklaring aanvraagt, vraagt de gemeente ons om in kaart te brengen wat de problemen zijn én wat nodig is om die persoon goed en duurzaam te huisvesten. Die bevindingen gaan ook naar de betrokken corporatie.”

Informatie uitwisselen
Een ander voorbeeld is het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD. Paul: “Corporatiemedewerkers komen bij huurders thuis. Als zij zien dat het met iemand niet goed gaat of daarover signalen krijgen van buren, kunnen ze dat bij ons meldpunt melden. Wij gaan er dan op af om er iets aan te doen.” Ilona: “Ook als we signalen krijgen via de politie is er vaak even contact met de corporatie om te horen of die meer informatie heeft. In een convenant is vastgelegd op welke gronden we informatie mogen uitwisselen. Met als basis dat we willen voorkomen dat iemand wordt uitgezet terwijl hij eigenlijk zorg nodig heeft.” 

“Een aanwinst om ‘erop af te gaan’ en een situatie snel stabiel te krijgen, zijn de wijk-GGD’ers”, voegt Paul toe. “We willen deze vorm van dienstverlening, nu in Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam, Dordrecht, Gorinchem en Sliedrecht, graag uitbreiden naar andere gemeenten in de regio.” Ilona: “De wijk-GGD’ers worden vooral ingezet bij meldingen van verward gedrag. Gedetacheerd vanuit de GGZ hebben zij daar korte lijnen mee. Maar ze kunnen ook de huisarts mobiliseren, bijvoorbeeld bij vermoedens van dementie. Gaat het om iemand in een corporatiewoning dan schakelt de wijk-GGD’er ook met de corporatie. Om informatie uit te wisselen, zodat de corporatie bijvoorbeeld buren gerust kan stellen, en om te praten over een oplossing.”

Zakelijk met een sociaal hart
“De samenwerking met Woonkracht10 is heel goed”, gaat Ilona verder. “De woonconsulenten denken echt mee, kijken wat mogelijk is in plaats van strikt vast te houden aan de procedures. Dat is heel fijn.” “In Woonkracht10 vinden we op alle vlakken een belangrijke ketenpartner”, aldus Paul. “Een ander voorbeeld is het convenant Preventie huisuitzettingen. Woonkracht10 is een belangrijke partner in het vroeg signaleren van achterstanden én in het snel oplossen ervan. Daardoor hebben we met elkáár in enkele jaren een enorme reductie van het aantal huisuitzettingen bewerkstelligd. Woonkracht10 is zakelijk, maar combineert dat met een sociaal hart. Dat zien we ook bij bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen. Dat Woonkracht10 in 2021, ondanks de krapte op de woningmarkt, toch woningen heeft vrijgemaakt voor kwetsbare mensen en daklozen vind ik een applaus waard.”

Paul vervolgt: “Gezien het grote aantal dak- en thuislozen moet er nog veel meer gebeuren. Als het gaat over ‘samen radicaal doen wat nodig is’ dan is mijn ambitie dat we mensen zonder dak boven hun hoofd zo snel mogelijk een woning kunnen aanbieden. Ik weet dat dit een taai probleem is, maar ik zou gemeenten en corporaties willen oproepen om in de samenwerking een stapje extra te doen. In lange termijn oplossingen, zoals het bouwen van extra woningen. En voor de korte termijn door met elkaar een quotum af te spreken, een x-aantal mensen dat we in een jaar geplaatst willen hebben. Laten we doorgaan op de contingentafspraak die nu is gemaakt binnen de agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen.” “Waarbij het de kunst is om niet alleen te kijken naar het verlenen van voorrang voor kwetsbare burgers”, voegt Ilona toe. “Daar pleiten wij natuurlijk voor. Maar er moet een goede balans zijn, met voldoende betaalbare woningen voor iederéén. Omdat een woning een basisbehoefte is waarmee andere problemen kunnen worden opgelost of voorkomen.” 

PRESTATIES

Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over
'Samen Thuis Geven'.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.