Woonkracht10 - de klant mevr. Worthington
Woonkracht10 - de klant familie Helseman
Woonkracht10 - de klant koken voor huurders in Alblasserdam

Hart voor de klant

Dienstverlening aan en contact met onze klanten

Woonkracht10 wil van betekenis zijn voor mensen die op ons zijn aangewezen voor een betaalbaar (t)huis. Voor hen willen wij het verschil maken. Daarom hebben we in 2021 opnieuw veel aandacht besteed aan klantgerichte dienstverlening, goede bereikbaarheid en het contact en de samenwerking met onze bewoners.

Als onderdeel van de ontwikkeling van ons nieuwe ondernemingsplan, hebben we in 2021 onze klantvisie tegen het licht gehouden. ‘Oog voor de klant’ wordt ‘Hart voor de klant’. Hierin draait het om ‘oprechte aandacht’ en ‘dicht bij de klant’. We hebben onze kernwaarden aangepast en binnen onze organisatie de eerste aanpassingen in die richting gedaan. Een belangrijke stap is dat we de samenwerking met de CombiRaad en de bewonersadviesgroepen (BAG’s) hebben herijkt. Het overleg is meer naar het hart van de organisatie gebracht en meer gebiedsgericht georganiseerd. De kortere lijnen en de organisatie dichter bij de klant zorgen voor versteviging van

de bewonersparticipatie. Zodat de CombiRaad en BAG’s nog beter in staat zijn hun rol als verbinder tussen huurders en Woonkracht10 te vervullen.

Dankzij het overleg met de CombiRaad en de BAG’s en het dagelijks contact met onze klanten hebben we beeld van wat huurders belangrijk vinden. Daarnaast organiseren we inbreng van huurders ook via klantenpanels. Gelukkig konden we er in 2021 weer twee ‘live’ organiseren. De panels hadden hun inbreng op de thema’s zichtbaarheid en jongerenhuisvesting.

Ondanks corona en bezettingsproblemen hebben we, dankzij de inzet van onze medewerkers, onze dienstverlening en bereikbaarheid op niveau gehouden.
We zijn trots op dit resultaat en dat we mede daardoor in de Aedes-benchmark onze B-score voor het huurdersoordeel hebben weten vast te houden.

Dit waren de doelen voor 2021

  • We moderniseren de klantvisie. Resultaat is een klantvisie 2021-2025, verankerd in het ondernemingsplan en gekend en gedragen door medewerkers en klant.
  • We streven naar verdere stabilisering en verbetering van onze klantprestatie, met name in het Verhuur-mutatieproces en het proces Planmatig Onderhoud/investeringsprojecten.

  • We streven naar verdere borging van onze bereikbaarheid.
  • We houden onze klantprestatie op B-niveau en werken toe naar een A-score in 2022.
  • Percentage klachten gaat verder omlaag naar maximaal 12%.

  • We organiseren twee keer per jaar een klantenpanel.

2019 in cijfers Woonkracht10

Bekijk ook onze prestaties op het gebied van klanttevredenheid.

PRESTATIES

Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over
'Samen Thuis Geven'.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.