woningvoorraad 2021

2019 in cijfers Woonkracht10
Woonkracht10 woningvoorraad 2021
2019 in cijfers Woonkracht10

huurprijs 2021

2019 in cijfers Woonkracht10
Woonkracht10 huurprijs 2021
2019 in cijfers Woonkracht10

verhuringen 2021

2019 in cijfers Woonkracht10
Woonkracht10 Verhuringen 2021
2019 in cijfers Woonkracht10

passend toewijzen + huisvesting statushouders 2021

2019 in cijfers Woonkracht10
Woonkracht10 passend toewijzen 2021
2019 in cijfers Woonkracht10

Lees meer over hoe we ons inzetten voor woongenot in al zijn facetten.

Bekijk ook onze andere prestaties:

PRESTATIES

Wat hebben we in 2021 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over
'Samen Thuis Geven'.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.