Woonkracht10 jaarverslag 2019

2019 was voor Woonkracht10 het jaar van meer tevreden klanten, meer investeringen in de woningen en meer zichtbaarheid in de wijken. 2019 was ook het jaar waarin de kwetsbaarheid van buurten en de woningnood steeds meer zichtbaar werd. Dat gaat ons aan het hart. Lees in het jaarverslag hoe we ons richten op goede en betaalbare huisvesting voor mensen in de Drechtsteden. Voor nu en in de toekomst.

2019 in cijfers

OOG VOOR DE KLANT

2019 in cijfers Woonkracht10

Klanten waarderen ons

7,5

Nieuwe huurder

Status per 31-12-2019

7,9

Reparatieverzoeken

Status per 31-12-2019

7,6

Telefonisch contact

Status per 31-12-2019

7,3

Vertrokken huurder

Status per 31-12-2019

Zichtbaarheid in de wijk

+3

gebiedsregisseurs

aangesteld tot 31-12-2019

+5

wijkbeheerders/huismeesters

aangesteld tot 31-12-2019

+4

wijkconsulenten

aangesteld tot 31-12-2019

+3

projectconsulenten

aangesteld tot 31-12-2019

GOEDE BEHEERKRACHT

2019 in cijfers Woonkracht10

Gezonde corporatie

79,8

inkomsten

in miljoenen €

61,4

uitgaven

in miljoenen €

6,7

belastingen

in miljoenen €

11,4

oper. bedrijfsresultaat

in miljoenen €

Aandacht voor duurzaamheid

+733

groei energielabels

Label A en B

2035

gasloze woningen

energietransitie

SOLIDE VASTGOEDSTRATEGIE

2019 in cijfers Woonkracht10

Betaalbare woningen (%)

14,1

cat. goedkoop

aantal woningen huurcategorie

58,1

cat. betaalbaar

aantal woningen huurcategorie

11,4

cat. betaalbaar hoog

aantal woningen huurcategorie

16,1

cat. duur

aantal woningen huurcategorie

Voldoende woningen

2029

meergezins zonder lift

aantal + soort woningen

4571

eengezins

aantal + soort woningen

4250

meergezins met lift

aantal + soort woningen

ADEQUAAT RENTMEESTERSCHAP

2019 in cijfers Woonkracht10

Investeren in woningverbetering

7

nieuwbouw

uitgaven in miljoenen €

26,7

groot onderhoud

uitgaven in miljoenen €

8,042

planmatig onderhoud

uitgaven in miljoenen €

5,075

contract onderhoud

uitgaven in miljoenen €

Een sociale corporatie

11073

DAEB sociaal

aantal eenheden VHE's

394

niet-daeb commercieel

aantal eenheden VHE's

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.