Woonkracht10 - de huurder centraal

Oog voor de klant: zorgen voor klanttevredenheid

Dit waren de doelen voor 2019

  • Klantwaardering Aedes-benchmark naar B niveau.

  • Minder herhaalverkeer telefonie en een substantiële daling van het aantal herhaalklachten op onze dienstverlening.

  • Laten landen nieuwe werkafspraken en een aantoonbaar verbeterde werkcultuur.

  • Gebiedsgericht werken zorgvuldig en in goede aansluiting op wensen en behoeften van onze klanten/stakeholders geïmplementeerd.

  • Structureel sociale begeleiding bij woningverbetering georganiseerd in het verlengde van de inzet van aannemers.

  • Meer zichtbaar in de samenwerkingsketens, zowel op strategisch niveau in het bestuurlijke netwerk als ook op tactisch niveau.

Onze huurders zijn meer tevreden over onze dienstverlening en daar zijn we trots op! De afhandeling van reparatieverzoeken steeg zelfs van een 7,3 naar een 7,9. Daarnaast zijn er minder herhaalklachten ingediend. De B-score op huurdersoordeel in de Aedes benchmark bevestigt dat Woonkracht10 ook in vergelijking met andere corporaties goed presteert.

Onze inzet van de afgelopen jaren om de werkprocessen soepeler te laten verlopen, samenwerking tussen teams te stimuleren en duidelijke afspraken te maken met leveranciers over de dienstverlening naar de klant werpt nu de vruchten af. Door te luisteren naar onze klanten en zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun behoeften, werken we door aan betere dienstverlening en het woongenot van onze huurders.

Om de wensen en behoeften van onze huurders goed te kennen, werkt Woonkracht10 gebiedsgericht en zijn we meer in de wijk aanwezig. Wijkbeheerders en wijkconsulenten zijn gegroeid in hun rol. Onze gebiedsregisseurs vormen de schakel tussen bewoners, wijkorganisaties en de CombiRaad. Het gebiedsteam laat de stem van de huurder steeds meer in onze organisatie doorklinken. Bijvoorbeeld bij plannen om wooncomplexen of de leefomgeving te verbeteren wordt actief gezocht naar draagvlak binnen en buiten Woonkracht10. Dit leverde een paar mooie initiatieven op, zoals de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zwijndrecht voor de Spoorzone en het vergroenen van de woonomgeving in de Stellingmolen in Papendrecht.

2019 in cijfers Woonkracht10

Bekijk ook onze prestaties op het gebied van klanttevredenheid.

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.