'Samen optrekken voor een mooi nieuwbouwplan.'

Marcel Schippers

Dudok Groep

Voor de Wipmolen-locatie aan de Zeevaartschoollaan in Alblasserdam hebben we in samenwerking met Dudok Groep en in overleg met de gemeenteraad een mooi nieuwbouwplan ontwikkeld. Marcel Schippers, directeur bij Dudok Groep, vertelt over de samenwerking en over wat in 2020 tot stand is gebracht.

“Als Dudok Groep willen we graag gedifferentieerde wijken neerzetten. We zijn ervan overtuigd dat een wijk met verschillende woningentypes in diverse prijsklassen veel leuker en prettiger is om te wonen. Ongeveer twee jaar geleden heeft Woonkracht10 een pitch uitgeschreven voor de ontwikkeling van het Wipmolen-terrein. Daarbij is Dudok Groep als winnaar uit de bus gekomen. Op dat moment lag er een cocktail van verschillende wensen en belangen. De gemeente wilde voor deze locatie het liefst alleen sociale woningbouw in combinatie met veel parkeerplaatsen voor het centrum. Woonkracht10 had belang om een meer gevarieerd plan te realiseren, dat past in de wijk.

Belangen op elkaar afstemmen
Woonkracht10 heeft veel gesprekken gevoerd met de gemeente, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Vanuit Dudok Groep schoof ik op verzoek aan bij een deel van die gesprekken. Gezamenlijk hebben we het proces van de grond gekregen. Daarbij was het belangrijk om de belangen van alle partijen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen. Voor Woonkracht10, eigenaar van de grond, was behalve een goed plan, de financiële haalbaarheid van de nieuwbouw een belangrijk uitgangspunt. Dat matchte niet met het idee van de gemeente om veel parkeerplaatsen met daar bovenop appartementen te realiseren. De bouwkosten van een appartementencomplex liggen hoger dan die voor grondgebonden woningen. De kosten van de vierkante meters die je bouwt voor de algemene ruimten kun je maar gedeeltelijk doorberekenen in de koop- of huurprijs van de appartementen. Zeker bij kleinere appartementengebouwen is de bruto-netto-verhouding ongunstig. Het wordt pas rendabel als je een hoge woontoren ontwikkelt. Maar dat past niet bij het dorpse karakter van Alblasserdam. Daarnaast is er juist veel vraag naar goede grondgebonden eengezinswoningen.

Met als uitgangspunt dat we een woningbouwprogramma willen realiseren dat echt gewenst is, heeft Dudok Groep eerst zelf een verkaveling geschetst. Samen met Woonkracht10 en een stedenbouwkundig architect hebben we de locatie stedenbouwkundig en financieel verkend. Ook hebben we de woningbehoefte en koopmarkt onderzocht. Mede op basis daarvan hebben we samen met Woonkracht10 een aantal haalbare scenario’s ontwikkeld. Die zijn met de gemeenteraad besproken. We zijn heel blij dat er inmiddels flinke stappen met de gemeenteraad van Alblasserdam zijn gezet. 

Plan om blij mee te zijn
We zijn uitgekomen op een plan met 33 grondgebonden woningen, zowel sociale huurwoningen als woningen in het midden en duurdere segment. Voor het parkeren voor het centrum zijn andere oplossingen verkend. Overigens realiseren we in het plan dat er nu ligt meer parkeerplaatsen dan de parkeernorm voor de woningen voorschrijft. Dus ook niet-bewoners van de nieuwbouw kunnen er in de toekomst hun auto (blijven) parkeren. Verder wordt het een buurt met een open uitstraling naar de omgeving. We zijn ervan overtuigd dat niet alleen de gemeente, maar ook bewoners uit de omliggende wijk blij zullen zijn met dit plan.

Bij de planontwikkeling hebben we samen opgetrokken met Woonkracht10, allebei vanuit onze eigen rol. Die samenwerking is heel positief. Als je begrip hebt voor elkaars belangen, gaat de samenwerking min of meer vanzelf. Woonkracht10 is kritisch, zeker als het om de kosten gaat. Dat is hartstikke goed want dat houdt ons scherp. Met kennis van zaken weet Woonkracht10 de juiste vragen te stellen. Bijvoorbeeld toen we met de architect naar de verkaveling keken. Woonkracht10 stelde kritische vragen om ervoor te zorgen dat de sociale huurwoningen voldoende kwaliteit kregen. En nu denkt Woonkracht10 mee over mogelijkheden bij het volgen van de gemeentelijke procedures. Zodat we het plan zo vlot mogelijk kunnen realiseren. Het is de bedoeling dat Dudok Groep langzamerhand het stokje overneemt en de ontwikkeling van de nieuwbouw verder gaat voorbereiden. Na de bouw neemt Woonkracht10 de sociale huurwoningen af. Het is aan ons om iets neer te zetten waar Woonkracht10 en de toekomstige bewoners heel blij mee zijn. Een project waarover ik straks trots tegen mijn zoon kan zeggen dat ik daar ook een bijdrage aan heb geleverd.’”

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.