positionering complexen woonkracht10 2019

2019 in cijfers Woonkracht10
Woonkracht10 grafiek beheerkracht positionering complexen Woonkracht10 2019
2019 in cijfers Woonkracht10

waar gaat het geld naartoe?

2019 in cijfers Woonkracht10
Woonkracht10 grafiek Waar gaat het geld naartoe 2019
2019 in cijfers Woonkracht10

Lees meer over hoe we onze toekomstbestendige woningvoorraad bewaken door onze kostenefficiënte inzet van middelen.

Bekijk ook onze andere prestaties:

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.