'Warmtenet belangrijke factor om woningen gasloos te maken.'

Arjan ten Elshof

Directeur duurzame energie
HVC-groep

In 2020 kregen Woonkracht10, Tablis Wonen, Rhiant en Trivire zo'n € 23 miljoen subsidie toegezegd om binnen vijf jaar 5.930 woningen aan te sluiten op een warmtenet. Voor Woonkracht10 gaat het om 1.160 woningen. Aansluiting van onze woningen op het warmtenet speelt een belangrijke rol in onze verduurzamingsopgave. Arjan ten Elshof, directeur van energie- en afvalbedrijf HVC, legt uit waarom dat zo is.

“In Nederland zijn we ons sinds een aantal jaren bewust van de nadelen van het gebruik van aardgas uit Groningen. In Groningen zelf zorgt de winning van aardgas voor allerlei leed. En gasverbranding zorgt voor CO2-uitstoot wat bijdraagt aan klimaatverandering. Daarom wil Nederland alternatieven ontwikkelen voor het verwarmen van en koken in woningen. Woningen moeten gasloos worden. Een warmtenet, waarbij warmte wordt geleverd vanuit een centrale warmtebron, is hierin een belangrijke factor. 

Warmtenet en de alternatieven
Het voordeel van een warmtenet is dat de warmte met hoge temperatuur binnenkomt, net als bij een cv-ketel. In de woningen moet een warmtewisselaar worden geplaatst maar verder hoef je aan de binneninstallatie weinig te doen. Dat is bij elektrisch verwarmen met een warmtepomp, een belangrijk alternatief voor een warmtenet, wel anders. Dit gebeurt vaak met lage temperatuurwarmte, dus moet de woning goed geïsoleerd zijn. Ook moet de installatie daarop worden aangepast. En dan zijn er nog kleinschaligere alternatieven, groen gas en waterstofgas. Die zijn voorlopig nog niet op grote schaal beschikbaar en zullen vooral worden toegepast waar elektrificeren van woningen of aansluiting op een warmtenet niet mogelijk is.

Serieuze optie in de Drechtsteden
De huidige energietransitie om van het aardgas af te komen, is veel meer maatwerk dan toen Nederland in de jaren zestig van de vorige eeuw van kolen overging op gas. Toen gold voor alle woningen dezelfde aanpak, nu is het per gebied verschillend wat de beste oplossing is. Voor ongeveer 30% van de woningen in Nederland is aansluiting op een warmtenet dé oplossing. Een warmtenet is heel geschikt om woningen in dichtbevolkte gebieden, hoogbouw en moeilijk te isoleren woningen gasloos te maken. Want het nadeel van een warmtenet is dat er een behoorlijke infrastructurele ingreep nodig is. Er moeten twee buizen worden aangelegd, één voor de toevoer van warm water naar de woningen en één voor de afvoer van het afgekoelde water terug naar het bedrijf dat de warmte levert. Daarom is een warmtenet alleen een goede oplossing op plekken waar veel mensen er gebruik van maken. Zoals de Drechtsteden. In de Drechtsteden is het warmtenet helemaal een serieuze optie omdat er al een warmtebedrijf is en er al een begin is van een warmtenet. In delen van de Drechtsteden liggen al buizen in de grond.

Corporaties zijn professionele onroerendgoedbezitters die hebben afgesproken dat ze willen bijdragen aan de energietransitie. Het doel van de rijksoverheid is om in 2050 alle woningen gasloos te hebben. Als corporaties dit voor hun hele woningbezit willen realiseren, moeten ze nu beginnen. Op dit moment is er in stedelijk gebied geen beter alternatief dan aansluiting op een warmtenet. De energietransitie is voor corporaties wel een heel dure opgave. Daarom heeft de rijksoverheid een stimuleringssubsidie in het leven geroepen. De woningcorporaties in Drechtsteden hebben in 2020 een bedrag uit die regeling gekregen om een deel van hun woningen aan te sluiten op het warmtenet. Hiermee kunnen ze ook de rol van ‘startmotor’ vervullen. Als zij hun woningen laten aansluiten op het warmtenet, komen er meer buizen in de grond waar ook andere huizen op aangesloten kunnen worden en die doorgetrokken kunnen worden naar andere wijken.

Unieke samenwerking
Ik vind het uniek dat de corporaties in de Drechtsteden de handen ineen hebben geslagen om samen die verduurzamingsopgave aan te gaan. Door hun woningbezit als het ware samen te voegen, maken ze het aansluiten op het warmtenet financieel haalbaarder. Het gezamenlijk verkrijgen van de subsidie in 2020 is een belangrijke stap in het concretiseren van die aansluiting. De corporaties hebben in 2020 ook een groot appel gedaan op de gemeenten om het ontwikkelen van het warmtenet te ondersteunen. Die steun is door gemeenten toegezegd. Ook dat is een belangrijke stap.” 

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.