Vastgoedsturing: goede, betaalbare woningen

Dit waren de doelen voor 2019

  • Tactisch en operationeel doorlopen beleidsachtbaan, tot stand brengen samenwerkings-relaties tussen assetmanagement (wat) en gebiedsregisseurs (hoe). Leerproces op beperkt aantal prioriteitscomplexen.

  • Een integraal Drechtstedelijk commitment om een regionaal warmtenet te realiseren tegen de laagst maatschappelijke kosten.

  • Een versnelling realiseren in de voorbereiding van de verduurzaming vanaf 2020 door een geoliede samenwerking tussen de assetmanagers, gebiedsregisseurs, bewoners en onderhoudspartners.

  • De onderhouds- en investerings-planning wordt verder verbeterd en is meer voorspelbaar.

  • Geplande nieuwbouw- en groot onderhoud en verbeterprojecten zijn uitgevoerd binnen de vastgestelde kaders.

  • Wijkplannen beschikbaar.

  • De verkoopproductie is betrouwbaar en voorspelbaar.

  • Inkoop- en contractmanagement aantoonbaar op orde.

Met onze vastgoedstrategie zorgen we voor voldoende betaalbare, beschikbare
en duurzame woningen in de komende 15 jaar. We hebben in 2019 € 34 miljoen
geïnvesteerd om onze woningen te vernieuwen, verbeteren en verduurzamen.
Daarmee bereiden we ons voor op de energietransitie en realiseren we meer
wooncomfort voor onze klanten.

Onze ambitie om in 2035 ‘los van aardgas’ te zijn, hebben we weer een stapje
dichterbij gebracht. Samen met collega-corporaties in de Drechtsteden en afval-
verwerker HVC ondertekenden we een intentieovereenkomst. Van daaruit wordt
onderzocht of we minimaal 70% van de corporatiewoningen in de regio kunnen aansluiten op het warmtenet van HVC tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Ook hebben we met onze vaste aannemers een samenwerkingsovereenkomst
voorbereid, deze wordt begin 2020 ondertekend. Daarin maken we afspraken over de voorbereiding en uitvoering van onderhouds- en investeringsprojecten. Op die manier maken we niet alleen onze investeringen voorspelbaar, maar kunnen we projecten ook versnellen als HVC klaar is voor een aansluiting op het warmtenet in een bepaald deel van ons werkgebied.

We zijn actief in gesprek met gemeenten om onze woningportefeuille af te stemmen op bijvoorbeeld de gemeentelijke woonvisie en demografische ontwikkelingen.
Afspraken daarover hebben we vastgelegd in prestatieafspraken met de gemeenten.
Zo hebben we met de gemeente Zwijndrecht afgesproken dat we de Spoorzone
herontwikkelen om betaalbare woningen in een schone en veilige buurt blijvend
te kunnen garanderen. Met de gemeente Papendrecht wordt een intentieovereenkomst uitgewerkt om de wijk Kraaihoek te vernieuwen.

2019 in cijfers Woonkracht10

Bekijk ook onze prestaties op het gebied van vastgoedsturing.

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.