Woonkracht10-De CombiRaad

'Complimenten voor hoe Woonkracht10 de coronacrisis
heeft aangepakt.'

Theo Wolters & Leo Hartkoren

Dagelijks bestuur CombiRaad

‘Een bijzonder jaar’, dat is de kwalificatie die Theo Wolters en Leo Hartkoren, penningmeester en voorzitter van de CombiRaad geven aan het jaar 2020. De coronacrisis drukte niet alleen een groot stempel op het overleg tussen de CombiRaad en Woonkracht10, ze was ook van invloed op een belangrijk onderwerp dat ieder jaar op de agenda staat: de jaarlijkse huuraanpassing. 

Theo en Leo benadrukken dat ze waardering hebben voor hoe Woonkracht10 heeft geacteerd tijdens de coronacrisis. Leo: “Complimenten voor hoe Woonkracht10 het heeft aangepakt. Medewerkers kregen de tools om thuis te kunnen werken zodat alles zoveel mogelijk door kon gaan. En ook richting bewoners heeft Woonkracht10 goed meegedacht.” “Onderhoudsprojecten bijvoorbeeld zijn zoveel mogelijk voortgezet”, vult Theo aan. “Maar wel met respect voor bewoners die niemand binnen wilden laten. Daar heeft Woonkracht10 zich heel flexibel in opgesteld. En meteen tijdens de eerste golf hebben medewerkers alle oudere bewoners benaderd met de vraag of er problemen waren en het aanbod om te helpen. Dat is heel goed ontvangen door bewoners.”

Communicatie in coronatijd
De coronamaatregelen werken wel beperkend voor de communicatie tussen de CombiRaad en Woonkracht10. “Normaal gesproken is er veel informeel contact”, aldus Leo. “Voor de coronacrisis uitbrak, kwam ik soms wel drie tot vier keer per week op kantoor. Dan loop je even binnen bij mensen en hoor je hoe het gaat met de lopende zaken en projecten. Dat viel van de ene op de andere dag weg en dat mis je. Zeker toen alles op afstand toch gewoon door moest gaan. Het gaf het gevoel dat we op achterstand stonden. Dat hebben we besproken met het bestuur en dat heeft de communicatie wel verbeterd.” “Het is in de loop van het jaar zeker verbeterd”, beaamt Theo. “Werken via Teams was helemaal nieuw voor ons, ons computersysteem moest erop worden aangepast. Voor beide kanten was het wennen. De communicatie is nog niet op het oude niveau, maar het gaat wel de goede kant op. Er is bij de bestuurders altijd bereidheid om uitleg te geven, als we daar om vragen. Zeker over de onderwerpen waarover we in 2020 een adviesaanvraag kregen, is zowel via Teams als persoonlijk overleg geweest en is de CombiRaad goed meegenomen.” 

Wel of geen extra huurverhoging
Eén van die onderwerpen was de jaarlijkse huuraanpassing. Leo en Theo lichten toe: “We hebben in 2019 de afspraak gemaakt dat Woonkracht10 gedurende drie jaar een extra huurverhoging van 1% zou vragen. Dat extra geld is geoormerkt. Het is bedoeld voor de vernieuwing van badkamers, keukens en toiletten. Dat is nodig omdat Woonkracht10 relatief veel woningen heeft met verouderde keukens, badkamers en toiletten. In februari hebben we op basis van deze meerjarige afspraak de huuraanpassing voor 2020 vastgesteld. En toen kwam corona en bleek ook nog eens dat de inflatie hoog was. Dit leidde ertoe dat we ons binnen de CombiRaad de vraag stelden: ‘Is het verantwoord om de 1% extra huurverhoging te vragen?’. Nu worden nog veel bedrijven overeind gehouden met overheidssteun en valt het aantal ontslagen nog mee. Maar je weet niet wat er nog staat te gebeuren. Tijdens het bestuurlijk overleg bleek dat het bestuur van Woonkracht10 zich dezelfde vraag had gesteld. We waren het erover eens dat de situatie toch wel zo nijpend was, dat het beter was om de extra huurverhoging te schrappen. Wat dat betreft zaten we op dezelfde lijn als het bestuur.

Sinds eind 2020 zijn we ook al in overleg over de huuraanpassing voor 2021. Daarbij staan we weer voor de keuze: gaan we voor inflatie, of voor inflatie plus iets extra en hoeveel extra dan? De CombiRaad vindt het belangrijk dat Woonkracht10 de huurders van verouderde woningen een kwalitatief goede badkamer, keuken en toilet biedt. In 2020 heeft Woonkracht10 ondanks het schrappen van de extra huurverhoging, geld vrijgemaakt om toch de vernieuwing van keukens, badkamers en toiletten volgens plan uit te voeren. Maar lukt dat in 2021 ook, als er geen extra huurverhoging wordt gevraagd? Zeker nu de corporatie door de overheid verplicht wordt om huurders in een sociale huurwoning die te duur wonen een huurverlaging te geven. Als CombiRaad staan we op het standpunt dat als er een extra huurverhoging komt, dat extra geld moet worden besteed aan nieuwe keukens, badkamers en toiletten in het oude bezit. Want daarin is echt een inhaalslag nodig.”

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.