Rentmeesterschap: kostenefficiënte investering

Dit waren de doelen voor 2019

  • Datakwaliteit op orde.

  • Risicobeheersing  en proces-optimalisatie binnen team Zakelijk Beheer.

We zijn voortdurend op zoek naar een balans tussen onze (sociale) opdracht en de financiële mogelijkheden. De corporatie is financieel gezond. Dat willen we ook blijven, maar ondertussen staan we voor grote opgaven: druk op de woningmarkt, kwetsbare doelgroepen, de energietransitie, gebiedsontwikkeling en verbetering van onze woningen.

De organisatie is meer gericht op rendement denken. We maken daarin keuzes over ons bezit die niet alleen zijn gebaseerd op geld. Ook ‘stenen’ (vastgoedstrategie) en ‘mensen’ (maatschappelijk doelen) spelen mee in die keuzes. Resultaatgerichte samenwerking met onderhoudspartners draagt hieraan bij, maar ook de samenwerking met gemeenten, collega-corporaties en andere stakeholders. Meer betrouwbare data, een voorspelbare begroting en een steeds natuurlijkere samenwerking tussen strategie en uitvoering en afdelingen onderling ondersteunen deze ontwikkeling.

2019 in cijfers Woonkracht10

Bekijk ook onze prestaties op het gebied van rentmeesterschap.

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.