Beheerkracht: rust, zekerheid en veiligheid bieden

Dit waren de doelen voor 2019

  • Meer samenwerking en resultaat op de huisvesting van kwetsbare groepen.

  • Meer (gespecialiseerde) formatie terug in de wijk.

  • ‘Verhuurmakelaars zijn in regie’ – duidelijke rolneming binnen het proces.

  • Huurachterstanden beperken door vooraan in het proces te zitten om ontruimingen door huurachterstand zoveel mogelijk te voorkomen.

  • In samenwerking met Assetmanagement zijn er 10 beheerplannen opgeleverd voor geprioriteerde complexen.

  • De veiligheid binnen onze complexen (brandveiligheid, asbest, koolmonoxide) is binnen geldende wet- en regelgeving aantoonbaar verbeterd.

  • Hernieuwde samenwerkings-overeenkomsten of prestatieovereenkomst met (keten) onderhoudspartners leiden tot verbeterd proces en hogere klanttevredenheid.

Wij geven Thuis aan mensen in de Drechtsteden voor wie een woning in de vrije
huurmarkt minder vanzelfsprekend is. Eind 2019 was onze voorraad 10.850 woningen.
De meeste woningen (99% van de nieuwe verhuringen) hebben we verhuurd aan huishoudens met een inkomen onder de € 38.035. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook kwetsbare groepen goed te kunnen huisvesten. Daarvoor werken we samen met ketenpartners en andere corporaties.

Thuis Geven begint met een comfortabele en veilige woning. We hebben er veel
aan gedaan om de reparatieverzoeken van onze klanten sneller en beter uit te
voeren. En om de technische staat van onze woningen op peil te houden en klaar
te maken voor de toekomst. Daarbij kiezen we nadrukkelijk voor samenwerking.
Met vaste aannemers die goed op de hoogte zijn van wat onze klanten belangrijk
vinden en aan welke kwaliteit onze woningen moeten voldoen. Onze klanten merken het verschil: ze gaven ons een 7,9 voor de afhandeling van reparatieverzoeken.

We werken actief samen zodat onze klanten in een nette, schone en veilige buurt
kunnen wonen. Samen met bewoners en buurtorganisaties verbeteren we in kleinschalige projecten de woonomgeving, bijvoorbeeld met opruimacties en vergroening.
Onze wijkbeheerders en wijkconsulenten zijn steeds meer zichtbaar aanwezig en
actief in de buurt. Klanten kunnen ons zo gemakkelijk bereiken en aanspreken bij
problemen. Zo komt Woonkracht10 steeds sneller in contact met mensen met een
toenemende hulp- of zorgvraag.

2019 in cijfers Woonkracht10

Bekijk ook onze prestaties op het gebied van beheerkracht.

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.