Wendbare organisatie

Onze
5 pijlers:

Woonkracht10 - pijler Hart voor de klant

Hart voor de klant

Woonkracht10 - pijler Veerkrachtige buurten

Veerkrachtige buurten

Woonkracht10 - pijler Waardevol vastgoed

Waardevol vastgoed

Woonkracht10 - pijler Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Woonkracht10 - pijler Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

We staan voor complexe opgaven om aan te pakken.
Dat vraagt flexibiliteit en eigenaarschap van onze medewerkers. Wij geven ze de mogelijkheden om zich in die richting te ontwikkelen en we bieden ze een gezonde en veilige werkplek. Voor een wendbare organisatie zien we vitaal, zelfregie en flexibel als de belangrijkste waarden.

Woonkracht10 infographic Wendbare organisatie2022
2019 in cijfers Woonkracht10

Onze doelen voor 2022 waren:

  • Bevorderen gewenste organisatiecultuur.
  • Veiligheid en gezondheid van medewerkers voorop.
  • Een personeelsbestand passend bij de opgave.
  • Optimaliseren personeelsinformatiesysteem.
  • Invoeren leermanagementsysteem.
2019 in cijfers Woonkracht10

personele lasten 2022

5.1 Personele lasten

opleidingskosten 2022

5.2 Opleidingskosten

permanente educatie bestuur 2022

5.3 Deskundigheid bestuur

instroom, doorstroom, uitstroom personeel 2022

5.4 Instroom doorstroom uitstroom

ziekteverzuim 2022

5.5 Ziekteverzuim

Onze
5 pijlers:

Woonkracht10 - pijler Hart voor de klant

Hart voor de klant

Woonkracht10 - pijler Veerkrachtige buurten

Veerkrachtige buurten

Woonkracht10 - pijler Waardevol vastgoed

Waardevol vastgoed

Woonkracht10 - pijler Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Woonkracht10 - pijler Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.