Duurzame bedrijfsvoering

Onze
5 pijlers:

Woonkracht10 - pijler Hart voor de klant

Hart voor de klant

Woonkracht10 - pijler Veerkrachtige buurten

Veerkrachtige buurten

Woonkracht10 - pijler Waardevol vastgoed

Waardevol vastgoed

Woonkracht10 - pijler Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Woonkracht10 - pijler Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

We willen maximaal van betekenis zijn voor onze klanten. Nu en in de toekomst. Vanuit ons vliegplan zoeken we de balans tussen onze opgaven en ambities en onze financiële mogelijkheden. Daar betrekken we belangrijke belanghebbenden bij, zoals de CombiRaad en de gemeenten.
En we zorgen voor een duurzame bedrijfsvoering: doelmatig en efficiënt, waarin we ICT inzetten als strategisch instrument en steeds meer ‘in control’ komen op onze processen.

Woonkracht10 infographic Duurzame bedrijfsvoering 2022
2019 in cijfers Woonkracht10

Onze doelen voor 2022 waren:

  • De organisatie-inrichting past bij de manier waarop we willen samenwerken met de verschillende disciplines.
  • Doelmatigheid bedrijfskosten versterken op basis van benchmark met collegacorporaties.
  • Het vliegplan en de periodieke monitoring zijn voorspelbaar.
  • Aan- en verkoop woningen financieel gemanaged.
  • Opstellen businessplan en financieringsplan niet-DAEB.
  • Succesvol implementeren Tobias365.
  • Afronden migratie naar de cloud.
  • Doorzetten beweging naar datagedreven organisatie.
  • Vervolg borging procesgericht denken-werken-sturen.
2019 in cijfers Woonkracht10

strategische risicokaarT + Top-10 netto risico's 2022

4.1 Strategische risicokaart
4.1 Top 10 netto risico's

huurachterstanden 2021-2022

4.2 Huurachterstanden

huisuitzettingen huurachterstand 2021-2022

4.2 Huisuitzettingen Huurachterstanden

aanzeggingen huisuitzetting 2021-2022

4.2 Aanzeggingen Huisuitzettingen

aedes benchmark bedrijfslasten 2022

WKT Aedes bedrijfslasten 2022

Onze
5 pijlers:

Woonkracht10 - pijler Hart voor de klant

Hart voor de klant

Woonkracht10 - pijler Veerkrachtige buurten

Veerkrachtige buurten

Woonkracht10 - pijler Waardevol vastgoed

Waardevol vastgoed

Woonkracht10 - pijler Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Woonkracht10 - pijler Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.