Veerkrachtige buurten

Onze
5 pijlers:

Woonkracht10 - pijler Hart voor de klant

Hart voor de klant

Woonkracht10 - pijler Veerkrachtige buurten

Veerkrachtige buurten

Woonkracht10 - pijler Waardevol vastgoed

Waardevol vastgoed

Woonkracht10 - pijler Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Woonkracht10 - pijler Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Ook in 2022 ondernamen we verschillende activiteiten om onze huurders een ‘thuis’ te bieden. Een thuis voor iedereen, dus ook voor mensen die het moeilijk hebben of een steuntje in de rug nodig hebben. Samen met gemeenten en sociale partners werkten we aan veerkrachtige buurten waar bewoners voor elkaar klaar staan en zelf positief bijdragen. 

Woonkracht10 infographic Veerkrachtige buurten 2022
2019 in cijfers Woonkracht10

Onze doelen voor 2022 waren:

  • Gebiedsgericht werken versterken. 
  • Zichtbaarheid in wijken en buurten, en samenwerking met onze partners in de wijk verder verbeteren. 
  • Schoonmaak woongebouwen verbeteren.
  • Uitvoeren afspraken met gemeenten over huisvesten kwetsbare mensen. 
  • Langer en prettig zelfstandig wonen met SeniorPlus-beleid.
  • Ontwikkelen van een aanpak voor woonfraude en ondermijning.
  • Ontwikkelen en opstarten van een buurtaanpak met, en in, de drie gemeenten.
  • Uitvoeren leefbaarheidsprojecten.
2019 in cijfers Woonkracht10

Taakstelling huisvesting bijzondere doelgroepen (aantal vhe) 2022

2.7+2.8+2.9 Taakstelling passend toewijzen

passend toewijzen 2022

2.7+2.8+2.9 Passend toewijzen

huisvesting statushouders (aantal personen) 2022

2.7+2.8+2.9 Huisvesting statushouders

overlast 2022

2.4 Overlast

Onze
5 pijlers:

Woonkracht10 - pijler Hart voor de klant

Hart voor de klant

Woonkracht10 - pijler Veerkrachtige buurten

Veerkrachtige buurten

Woonkracht10 - pijler Waardevol vastgoed

Waardevol vastgoed

Woonkracht10 - pijler Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Woonkracht10 - pijler Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.