Waardevol vastgoed

Onze
5 pijlers:

Woonkracht10 - pijler Hart voor de klant

Hart voor de klant

Woonkracht10 - pijler Veerkrachtige buurten

Veerkrachtige buurten

Woonkracht10 - pijler Waardevol vastgoed

Waardevol vastgoed

Woonkracht10 - pijler Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Woonkracht10 - pijler Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor onze huurders, dat is ons doel. Woningen die van goede kwaliteit zijn en die aansluiten op uiteenlopende woonwensen en -behoeften, nu en in de toekomst. Ondanks dat de wereld begin 2022 in rap tempo veranderde, zetten we belangrijke en goede stappen die bijdroegen aan ons doel. Dat deden we in nauwe samenwerking met gemeenten, (bouw)partners, regiocorporaties en bewoners.

Woonkracht10 infographic Waardevol vastgoed2022
2019 in cijfers Woonkracht10

Onze doelen voor 2022 waren:

 • Doorgroeien naar echt sturen op vastgoed.
 • Verankeren tactische keuzen en balans tussen maatschappelijk en financieel rendement.
 • De beleidscoördinatierol oppakken door verbindende schakel te zijn tussen diverse afdelingen.
 • De eigenaarsrol beter positioneren: het is de hele organisatie helder wat de kaders, doelen en uitgangspunten zijn per complex.
 • Tenminste 10 initiatiefdocumenten en startbesluiten opstellen.
 • Meer grip op de begroting door vroegtijdig overleg met vastgoed en voor 1 juni doorrekening in SAM.
 • Aansluiten woningen in Papendrecht op warmtenet. 
 • Organiseren van jaarlijkse sessies om bekendheid met portefeuillestrategie en assetmanagement te vergroten.
 • Versnellingsaanpak Resultaat Gericht Samenwerken.
 • Gebieds- en projectontwikkelingen Stationskwartier, Kraaihoek en CKC-locatie.
 • Verkennen collectieve afname conceptwoningen met collegacorporaties.
 • Optimaliseren meerjarenonderhouds- en investeringsbegroting.
 • Veiligheidsprogramma afronden en wettelijk verplichte rookmelders installeren.
 • Inkoop-, contract- en datamanagement verbeteren.
2019 in cijfers Woonkracht10

ontwikkeling energielabels conform MJB 2023

3.2 Ontwikkeling energielabels

uitgaven nieuwbouw en woningverbetering 2022

3.1 Uitgaven Nieuwbouw Woningverbetering

ontwikkeling energielabels 2021-2022

3.1 Ontwikkeling energielabels

uitgaven dagelijks onderhoud 2021-2022

3.3 Uitgaven dagelijks onderhoud

uitgaven planmatig onderhoud 2021-2022

3.4 Uitgaven planmatig onderhoud

Aedes-benchmark Duurzaamheid en Onderhoud & verbetering 2022

Aedes benchmark duurzaamheid+onderhoud&verbeteringen

Onze
5 pijlers:

Woonkracht10 - pijler Hart voor de klant

Hart voor de klant

Woonkracht10 - pijler Veerkrachtige buurten

Veerkrachtige buurten

Woonkracht10 - pijler Waardevol vastgoed

Waardevol vastgoed

Woonkracht10 - pijler Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Woonkracht10 - pijler Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.