Hart voor de klant

Onze
5 pijlers:

Woonkracht10 - pijler Hart voor de klant

Hart voor de klant

Woonkracht10 - pijler Veerkrachtige buurten

Veerkrachtige buurten

Woonkracht10 - pijler Waardevol vastgoed

Waardevol vastgoed

Woonkracht10 - pijler Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Woonkracht10 - pijler Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Woonkracht10 is een klantgedreven organisatie. Wij maken het verschil, juist voor mensen die minder zelfredzaam zijn. Kenmerkend zijn onze persoonlijke benadering en dat we net dat stapje extra zetten. Zodat onze klanten voelen dat wij hart voor hen hebben. Dat ze hartelijk welkom zijn. In hun huis, hun wijk en bij onze organisatie. Daarom werkten we in 2022 aan het nog verder verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten.

Woonkracht10 infographic Hart voor de klant 2022
2019 in cijfers Woonkracht10

Onze doelen voor 2022 waren:

 • Continue focus op kwalitatief goede dienstverlening, ons doel: A-status Aedesbenchmark.
 • Optimaliseren bereikbaarheid voor klanten en afhandeling van vragen naar tevredenheid.
 • Toegankelijke en begrijpelijke communicatie met huurders.
 • Een gevoel van welkom zijn voor nieuwe huurders:
  we starten met welkomstgesprekken.
 • Huurders denken mee over onze dienstverlening:
  2 keer per jaar houden we een klantpanel.  
 • Herijken samenwerkingsovereenkomst met de CombiRaad.
 • Kansen bieden voor alle woningzoekenden binnen de mogelijkheden: doorstroombeleid vormgeven en kansen voor jongeren op de woningmarkt versterken. 
 • Huurbeleidsruimte inzetten voor het huisvesten van hogere inkomens. 
 • Samen met regiocorporaties de Woonlastenmodule inzetten in Woonkeus. 
 • Evalueren proef met het lotingenmodel in Woonkeus. 
2019 in cijfers Woonkracht10

resultaten klanttevredenheidsmetingen 2022

1.1 Diagram resultaten klanttevredenheidsmetingen

afgehandelde klachten naar onderwerp 2022

1.2 Afgehandelde klachten naar onderwerp

aedes benchmark huurdersoordeel 2022

Aedes benchmark huurdersoordeel

adviezen combiraad 2022

1.4 Adviezen CombiRaad

actieve bewonersadviesgroepen (BAG's) 2022

1.5 Actieve BAG's

woonruimteverdeling 2022

2.1 Woonruimteverdeling

woningvoorraad 2022

2.2 Woningvoorraad

huurprijs / gemiddelde kale huur 2022

2.3 Huurprijs Gemiddelde kale huur

europanorm vgo type: woning 2022

1.10 Europanorm VGO

contracten per leeftijdscategorie type: woning 2022

1.11 Contracten VGO

aedes benchmark beschikbaarheid & betaalbaarheid

WKT Aedes beschikbaarheid betaalbaarheid 2022

Onze
5 pijlers:

Woonkracht10 - pijler Hart voor de klant

Hart voor de klant

Woonkracht10 - pijler Veerkrachtige buurten

Veerkrachtige buurten

Woonkracht10 - pijler Waardevol vastgoed

Waardevol vastgoed

Woonkracht10 - pijler Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Woonkracht10 - pijler Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.