'Gelukkig is de samenwerking tussen OR en bestuur goed.'

Mirjam van Nieuwenhuijzen

OR Woonkracht10

Ook voor de ondernemingsraad (OR) stond 2020 voor een belangrijk deel in het teken van de coronacrisis. Voorzitter Mirjam van Nieuwenhuijzen blikt terug op dit bijzondere jaar.

“Het effect van de coronamaatregelen was natuurlijk een belangrijk onderwerp voor de OR. Gelukkig is de samenwerking tussen OR en bestuur goed. De bestuurders informeren ons goed en nemen onze vragen en voorstellen serieus. Dat bleek ook bij de aanpak van de coronacrisis. Het bestuur heeft ons heel goed meegenomen in wat ze van plan was en ons steeds gevraagd hoe wij daarover dachten. De aanpak van het bestuur was heel proactief. We hebben als OR geen moeite hoeven doen om zaken voor het personeel voor elkaar te krijgen. Onze rol was vooral adviserend naar het bestuur en luisterend naar de achterban. We mogen echt in onze handjes knijpen over wat Woonkracht10 allemaal heeft gedaan voor het personeel in deze crisis. Ook de bonden gaven daarvoor een compliment. 

Adviesaanvragen
Qua adviesaanvragen was het een rustig jaar. We hebben een positief advies uitgebracht over de aanpassing van de topstructuur. Als OR begrijpen we de keuze om gebiedsontwikkeling onder te brengen bij Vastgoed en de introductie van een afdeling Vastgoedsturing met daaronder assetmanagement en andere losse onderdelen die hiervoor onder het bestuur vielen. Het schept duidelijkheid dat hiervoor nu een manager verantwoordelijk is. 

Als OR hebben we verder ingestemd met de aanpassing van het beloningsbeleid, het naar voren halen van de vlootschouw-cyclus en de herijking van het ziekteverzuimbeleid. Bij het laatstgenoemde onderwerp hebben we stilgestaan wat dit betekent voor de teamleiders. Zij hebben een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van problemen bij medewerkers. Als OR hebben we de vraag gesteld: hoeveel extra tijd kost het de teamleiders, met name in het vastleggen van die informatie? En is dat niet meer een taak voor de arbodienstverlener? Na overleg hierover was de conclusie: de teamleiders kennen de medewerkers het beste, daarom bouwen zij het dossier op maar krijgen ze daarbij wel ondersteuning van HR.

Trots
We zijn blij dat Woonkracht10 goed draait en dat de samenwerking tussen de bestuurders zo goed is. Ook positief is de inzet van medewerkers, ondanks de hoge werkdruk. Het laatste medewerkertevredenheidsonderzoek laat zien dat medewerkers heel betrokken en bevlogen zijn. Het is knap dat als je van het ene op het andere moment helemaal anders moet gaan werken, het toch lukt om resultaten te boeken. Daar mogen we trots op zijn."

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.