Wethouder Jos Huizinga over Woonkracht10-samenwerking

'Onze unieke samenwerking mogen we best meer uitdragen.'

Jos Huizinga

wethouder gemeente Zwijndrecht

Jos Huizinga is sinds juni 2018 wethouder in de gemeente Zwijndrecht. Vanuit zijn portefeuille met onder andere ruimtelijke ordening, heeft hij veel contact met woningcorporaties.

“Gelooft u zelf echt dat er iets gaat gebeuren?” Een inwoner van de Indische buurt sprak mij aan op een van mijn eerste bijeenkomsten. Hij doelde op de huisvestingsvoorstellen voor de Spoorzone. In de afgelopen jaren was daar al 30 centimeter aan notities en voorstellen over geschreven, zonder enig concreet resultaat. Ik beloofde hem niet eerder te vertrekken dan dat de plannen onomkeerbaar waren. En moet je nu kijken: we hebben een samenwerkingsovereenkomst met Woonkracht10 voor de Indische buurt en het Westelijk Maasterras (Stationskwartier). Ruim 150 kleine, naoorlogse en in slechte staat verkerende woningen gaan we de komende jaren vervangen door nieuwe en betaalbare woningen. Normaal kosten dit soort plannen jaren van overleg. Dit is uniek te noemen en dat mogen we best meer uitdragen. Niet om onszelf een schouderklopje te geven, maar voor de inwoners die afhankelijk zijn van betaalbare woningen.”

Sociaal hart
“Overigens gingen er aan die plannen behoorlijk pittige discussies in de gemeenteraad vooraf. Het aandeel sociale huurwoningen in onze gemeente is erg groot. Dat willen we terugbrengen. Op die manier proberen we de bevolkingssamenstelling van Zwijndrecht meer in balans te brengen. En als gemeente toekomstbestendiger worden. Dat neemt niet weg dat we ook kwetsbare huishoudens met een lager of geen inkomen goed willen huisvesten. En daarin vinden Woonkracht10 en de gemeente elkaar. Want de bewoner staat bij de woningcorporatie met haar sociale hart altijd centraal.

Zo’n herstructureringsproject heeft een enorme impact op de bewoners. Ze moeten tijdelijk naar een andere woning verhuizen en de wijk waar ze al jaren wonen wordt helemaal anders. Samen met Woonkracht10 informeren en betrekken we hen zoveel als we kunnen bij de planvorming en de uitvoering.

Onderling vertrouwen
Bij mijn aantreden heb ik met Woonkracht10 afgesproken om vooral vooruit te kijken. Het onderling vertrouwen is echt gegroeid. Ook tussen de gemeenteambtenaren en de medewerkers van Woonkracht10. Zijn er problemen, dan weten we elkaar te vinden en lossen we het met elkaar op. Dat is voor mij de basis om omvangrijke plannen als een gebiedsontwikkeling voor elkaar te krijgen. Een plan dat 10 tot 15 jaar vooruit kijkt. Ik heb dan ook vertrouwen voor het vervolg in bijvoorbeeld wijk Noord. Daar zijn we inmiddels ook in overleg met Woonkracht10 over herstructurering.

Ik hoop van harte dat de man die mij destijds aansprak samen met mij en het bestuur van Woonkracht10 eind 2020 de eerste bouwhandeling in het Stationskwartier wil verrichten.”

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.