Samenwerkingspartner Arjen Kraijo wethouder Alblasserdam

'Woonkracht10 is weer meer bereikbaar voor bewoners.'

Arjan Kraijo

wethouder gemeente Alblasserdam

Sinds 2014 is Arjan Kraijo wethouder voor onder andere ruimtelijke ordening in de gemeente Alblasserdam. Hij zag Woonkracht10 in die tijd jaren positief veranderen. “In mijn beginjaren trok Woonkracht10 zich steeds meer terug en verliep het contact met huurders vooral digitaal. Dat is nu gelukkig veranderd. De corporatie is meer zichtbaar in de wijk met bijvoorbeeld wijk- en complexbeheerders. Bewoners kunnen hen direct aanspreken als ze ergens mee zitten. Terugkijkend naar 2019 ben ik het meest trots op de verbetering van de 224 flats aan de P.de Hoochplaats. Dat was een enorme operatie die Woonkracht10 heeft gerealiseerd. Niet alleen omdat er veel onderhoud en verduurzaming nodig was om de flats toekomstbestendig te maken, maar ook omdat daar veel kwetsbare groepen wonen. In overleg met de huurders en naar hun volle tevredenheid is dit project in 2019 afgerond. Dat typeert het huidige Woonkracht10.”

Klankbord
Door veranderingen in de zorg komen er steeds meer kwetsbare mensen in de wijken wonen. Samen met de regels rondom passend toewijzen, zorgt dit ervoor dat de leefbaarheid in sommige wijken onder druk komt te staan. Woonkracht10 vervult daarin voor mij een goed klankbord. Samen bespreken we de problematiek en bekijken wat er mogelijk is om die leefbaarheid te verbeteren. Ook voor mensen met financiële problemen heeft Woonkracht10 oog. Huisuitzettingen worden daarmee voorkomen. Daaruit blijkt dat de corporatie haar visie rondom Thuis Geven waar maakt. 

Leidende rol
Duurzaamheid en de energietransitie zijn belangrijke thema’s. Woonkracht10 speelt, samen met collega-corporatie Trivire, een leidende rol in de regionale beweging naar aardgasvrije wijken. Bijvoorbeeld het onderzoek naar de mogelijkheden om een warmtenet te realiseren. De corporatie is daarnaast fors bezig met vernieuwing van hun woningen en met duurzaamheidsmaatregelen in de bestaande woningen. Onze gemeente wil het aandeel sociale huurwoningen rond het landelijk gemiddelde van 30% houden. De komende jaren staan er 790 nieuwe woningen op de planning in Alblasserdam. Het is de uitdaging om daar een substantieel deel van in de sociale huursector te realiseren. Wat mij betreft mag Woonkracht10 in die nieuwbouwprojecten nog meer regie pakken. Zodat betaalbare huisvesting sneller beschikbaar komt voor mensen die dat nodig hebben.

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.