Mirjam van Nieuwenhuijzen - lid OR Woonkracht10

'Ik ben weer trots op Woonkracht10.'

Mirjam van Nieuwenhuijzen

lid Ondernemingsraad

Mirjam van Nieuwenhuijzen is functioneel applicatiebeheerder voor Woonkracht10. Zij zorgt er onder andere voor dat het klantvolgsysteem en het klantportaal goed werken. Ook is ze al vier jaar lid van de ondernemingsraad. “Ik vind het belangrijk om een vinger aan de pols te houden van de organisatie en mee te denken over voorgenomen beleid. Zo wil ik bijdragen aan een goede verbinding tussen het bestuur en de medewerkers.

Woonkracht10 komt uit een heftige periode. Tel daarbij op een koers waar weinig draagvlak voor was. Kortom, de organisatie stond er niet best voor. De afgelopen jaren hebben we die koers gewijzigd en is er veel verbeterd. Ik durf te zeggen dat we in 2019 dat verleden echt achter ons hebben gelaten. Met een compleet bestuur waar medewerkers in geloven, een pluim voor onze dienstverlening in de vorm van een B-status in de Aedes-benchmark en vooral dat klanten ons weer zien en spreken. Dat is precies de reden waarom medewerkers voor dit werk hebben gekozen: het contact met de huurder. Er waren jaren dat ik op een verjaardag liever niet vertelde waar ik werkte. Nu zeg ik vol trots: ik werk bij Woonkracht10.”

Goed functionerende organisatie
“Medewerkers zijn heel belangrijk om als organisatie goed te kunnen functioneren. Met de ondernemingsraad zijn we dit jaar onder andere betrokken geweest bij betere huisvesting. Medewerkers hebben daar over kunnen meedenken. Zo kreeg bijvoorbeeld het Service Center meer ruimte. Daardoor kunnen zij rustiger met huurders telefoneren. De organisatie wil dat medewerkers meer eigen regie gaan nemen in hun werk. Veel vragen van huurders kan een medewerker zelf beantwoorden en er naar handelen. Dat hoeft niet eerst overlegd te worden. Met afdelingsplannen en nieuwe functieomschrijvingen weten medewerkers beter wat er van hen verwacht wordt. Om hen te ondersteunen in de nieuwe rol, besteden leidinggevenden meer aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers met coaching en opleiding. Als OR hebben we ons hard gemaakt voor een sociaal vangnet. Zo hebben collega’s die toch niet goed op hun plek zitten de kans naar een andere functie door te stromen.

Prettige samenwerking
De samenwerking tussen OR en het bestuur gaat de laatste jaren goed. Het bestuur communiceert transparant en neemt ons in een vroeg stadium mee in lopende zaken en ideeën. Al ruim voordat er een formele adviesaanvraag komt, kan de OR invloed uitoefenen. Het bestuur luistert goed naar de wensen van de medewerkers. Als OR zijn wij er trots op daar een grote rol in te spelen.

Koers vasthouden
We zien ook dat de huidige situatie kwetsbaar is. Veel medewerkers ervaren namelijk een grote werkdruk. Als ondernemingsraad houden we dat goed in de gaten. Dat we dit jaar de B-status in de Aedes-benchmark behaalden, hebben we vooral te danken aan onze hardwerkende medewerkers. We moeten nu zorgen dat we slimmer gaan werken en nog meer gaan samenwerken. Alleen dan kunnen we de ingezette koers vasthouden én tevreden medewerkers houden. Het vertrouwen dat we dat samen met het bestuur gaan realiseren is er. En dat is een goede basis voor de toekomst.”

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.