De CombiRaad over de Woonkracht10-samenwerking

'Een goede verbinding tussen CombiRaad en Woonkracht10.'

Leo Hartkoren en Theo Wolters

dagelijks bestuur CombiRaad

Leo Hartkoren en Theo Wolters vormen het dagelijks bestuur van huurdersvertegenwoordiging CombiRaad. “Woonkracht10 heeft in 2019 al enorm geïnvesteerd in haar woningen. Omdat de corporatie relatief veel oud bezit heeft, gaat ze daar de komende jaren mee door. Renovatie of sloop en nieuwbouw heeft ingrijpende gevolgen voor de huurders. Goede communicatie over de plannen, de overlast tijdens de uitvoering en eventuele huurstijgingen is heel belangrijk om hen duidelijkheid te geven. De gebiedscontactpersoon van de CombiRaad maakt daarover afspraken met de projectleider en gebiedsregisseur van Woonkracht10. Aan die samenwerking hebben we in 2019 met deskundige begeleiding flink gesleuteld. Met succes: de relatie is meer gelijkwaardig en we weten elkaar beter te vinden.

Dat geeft ons het vertrouwen om niet alleen kritisch te zijn op het beleid van Woonkracht10, maar ook onze nek uit te steken. Wij staan dan ook achter de extra huurverhoging die Woonkracht10 de komende drie jaar doorvoert. Daarmee kan de corporatie niet alleen de technische staat van de woningen aanpakken, maar ook de badkamer, keuken en het toilet vervangen in het oude bezit. Het extra geld van de huurverhoging kan de corporatie niet zo maar uitgeven. Daarover moeten wij als CombiRaad eerst advies uitbrengen. Zo houden we een vinger aan de pols dat het geld terugkomt bij de huurders.”   

Veilig wonen
“Naast alle verbeteringen aan de woningen komen er nog veel meer uitdagingen op ons af. Denk aan ouderen die steeds langer thuis blijven wonen. Zij hebben vaak een scootmobiel. Met Woonkracht10 denken we na over waar huurders deze vervoersmiddelen veilig kunnen stallen zonder overlast voor andere bewoners en zonder brandgevaar. Ook zijn we in gesprek over de herintroductie van een huismeester in complexen waar veel ouderen wonen. Huurders kunnen een huismeester inschakelen voor kleine klusjes, zoals een schilderij ophangen. Dat levert sociaal veel op.

Sociaal en duurzaam
Sociaal gezien heeft Woonkracht10 zich dit jaar goed op de kaart gezet met verschillende projecten om de leefbaarheid in wijken te vergroten. Bijvoorbeeld met vergroeningsprojecten waarin bewoners, de CombiRaad (gebiedscontactpersoon), gemeente en de corporatie samenwerken. Duurzaamheid is een ander onderwerp waarover we veelvuldig in gesprek zijn met Woonkracht10. De regionale samenwerking met Drechtstedelijke corporaties en HVC over de aanleg van een warmtenet is er een van. We zijn er samen van overtuigd dat ‘van het gas af’ goed is, maar dat het totale kostenplaatje daarvan niet bij de huurder terecht kan komen. Vergeet niet dat huurders ook met verborgen kosten te maken krijgen. Zoals nieuwe pannen als je ineens elektrisch of op inductie moet gaan koken.

Verdere stappen
De verbinding tussen CombiRaad en Woonkracht10 is in 2019 echt versterkt. De corporatie blijft steeds stappen zetten om zich te verbeteren. En ook wij als CombiRaad blijven ons scholen om een goede gesprekspartner te blijven voor Woonkracht10. Samen voor een belang: de huurder zo goed mogelijk bedienen.”

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.