Samenwerkingspartner Wiebe de Vreede beheerder MFC Alblasserdam

'Je kunt altijd iets voor elkaar betekenen.'

Wiebe de Vreede

beheerder MFC Alblasserdam

Als kersverse beheerder van het multifunctioneel centrum (MFC) Maasplein in Alblasserdam heeft Wiebe van de Vreede van Werkvisie de Hoop volop plannen om er een bruisend wijkcentrum van te maken. “Het is een bijzonder centrum waar eigenlijk de hele samenleving bij elkaar komt. Van jong tot oud. Als beheerder zorg ik onder andere voor de schoonmaak van de gebouwen, de verhuur van ruimten en het uitbaten van het restaurant. Dat doe ik samen met mijn team dat bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn nu bezig om een goede basis neer te zetten. Dat betekent dat ik de banden aanhaal met de organisaties die in het MFC gehuisvest zijn, maar ook met omliggende bedrijven, zoals de supermarkt. Ik zoek graag de verbinding, want je kunt altijd iets voor elkaar betekenen. Daarnaast spreek ik mensen in de wijk aan om ze attent te maken op de mogelijkheden van het MFC. Die mogelijkheden gaan alleen maar groeien. Zo gaan we met Schuldhulpmaatje een ontbijt organiseren en onderzoeken we of we in samenwerking met de supermarkt een boodschappenservice kunnen organiseren. Waar ik over twee jaar wil staan met het MFC? Dat we dan goed geïntegreerd en bekend zijn in de wijk. En dat wijkbewoners graag binnenkomen voor een spelletje, een kopje koffie, een maaltijd of (hulp)vragen.”

Participatie
“Vanuit Werkvisie de Hoop werken er in het MFC mensen die het niet zelfstandig redden op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door een beperking. Door op deze manier toch deel te nemen in het arbeidsproces hebben ze een dagritme en een zinvolle dagbesteding. Ook vergroot het hun gevoel van eigenwaarde. Zo zijn er van Yulius, een van de participanten van het MFC, drie cliënten die begeleid wonen aan het Maasplein en in het MFC hun dagbestedingsplek hebben. We proberen in het werk zo goed mogelijk te kijken naar wat iemand leuk vindt en aan kan. Zo is er nu iemand die perfect de rol van receptionist zou kunnen vervullen: mensen welkom heten en wijzen waar ze moeten zijn. We hebben nog geen receptie, maar dat past wel helemaal in mijn visie voor een wijkcentrum met een warme entree. Het mes kan zo aan twee kanten snijden.

Gratis kopje koffie
De organisaties die in het MFC gehuisvest zijn, reageren positief op onze eerste activiteiten. Dat geldt ook voor de verschillende verenigingen die er thuis zijn zoals een klaverjasclub, een biljartclub. We hebben met hen afspraken gemaakt over huur en wat zij daarvoor van ons mogen verwachten. Die duidelijkheid maakt de band sterker.

Vanuit de wijk voel ik nog aarzelingen vanwege de onbekendheid. Met Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) werken we samen om een verbinding met, voor en door de wijk te helpen organiseren. Om de wijkbewoners naar binnen te halen, willen we thema-avonden organiseren en een bingo-middag. Of een gezamenlijke middag om zwerfafval in de buurt op te ruimen. En natuurlijk bieden we lekkere maaltijden aan in het restaurant. Ook om mee te nemen. Binnenkort sturen we een folder rond met daarin alle activiteiten van het MFC. Iedereen die daarmee binnenkomt, krijgt een gratis kopje koffie. Zo proberen we de drempel te verlagen.”

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.