Woonkracht10 - de huurder centraal
Woonkracht10 - de huurder centraal

Oog voor de klant: service aan en contact met onze klanten

Dit waren de doelen voor 2020

  • We bestendigen de kwaliteit van onze dienstverlening waardoor het huurdersoordeel in de Aedes-benchmark minimaal op B-niveau blijft.

  • Het percentage onvoldoendes voor onze dienstverlening gaat omlaag: van 15% naar 12%.

  • We borgen onze bereikbaarheid in gedrag en processen.

  • De afdelingen zijn beter bereikbaar.

  • We digitaliseren de klantcorrespondentie met als doel de klantprocessen optimaler en efficiënter in te richten.

  • We houden twee keer een klantpanel.

Het woongeluk van onze huurders hangt voor een belangrijk deel samen met hoe klantgericht wij werken. Daarvan zijn we bij Woonkracht10 overtuigd. Ook in 2020 hebben we daarom veel geïnvesteerd in de dienstverlening aan en het contact met onze klanten. 
 
Ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen is dankzij grote inzet van medewerkers en met ondersteuning van ICT onze dienstverlening goed op peil gebleven. Ook tijdens de strenge lockdowns in het voorjaar en aan het eind van het jaar waren we bereikbaar voor huurders. Het noodgedwongen stilleggen van het verhuur- en mutatieproces had wel invloed op de klantwaardering voor deze onderdelen. Maar de klantwaardering voor onze afhandeling van reparatieverzoeken en onze telefonische dienstverlening is ondanks de coronacrisis gestegen. We zijn al met al heel trots dat we in de Aedes-benchmark voor het huurdersoordeel op B-niveau scoren. Om nog betere resultaten te kunnen boeken, zetten we onder andere in op blijvende aandacht voor onze (interne) bereikbaarheid en digitalisering van de klantcommunicatie. In 2020 zijn de eerste stappen gezet.
In het dagelijkse contact met individuele huurders horen we wat er leeft en wat hun wensen en behoeften zijn. We organiseren ook inbreng van huurders op bepaalde thema’s. In 2020 hielden we een klantenpanel over het thema vergrijzing en langer zelfstandig wonen. Het tweede klantenpanel hebben we vanwege de aangescherpte coronamaatregelen omgezet in een klantenpodcast. Die ging over het thema dienstverlening. 

De CombiRaad en de bewonersadviesgroep (BAG’s) zijn een belangrijke verbindende schakel tussen onze huurders en onze organisatie. Vanwege de coronacrisis ging het overleg met de CombiRaad grotendeels digitaal. De samenwerking verliep heel prettig.

2019 in cijfers Woonkracht10

Bekijk ook onze prestaties op het gebied van klanttevredenheid.

PRESTATIES

Wat hebben we in 2020 in uw gemeente bereikt? De belangrijkste cijfers in grafieken.

HUURDERS & THUIS GEVEN

Onze huurders vertellen
wat 'Thuis Geven'
voor hen betekent.

PARTNERS & SAMENWERKEN

Onze partners
vertellen over samenwerking met Woonkracht10.

DOWNLOADS

Bekijk het hele jaarverslag en
de jaarrekening of lees ons bewonersmagazine Tien!

Reacties

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Of heeft u er een vraag over? We horen het graag!

Contactgegevens

Postbus 246, 3330 AE Zwijndrecht
Burg. de Bruïnelaan 97, 3331 AC Zwijndrecht

Telefoon (078) 620 20 00
communicatie@woonkracht10.nl
www.woonkracht10.nl

Kamer van Koophandel  23060266

We zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 uur.